Ba

Ôj, vâ sjönt ä va tä ta sä ett ba. Ett ba å litä Jethro Tull ä alläri fel! Ä'nt ingä jôbb i môro, å ä'nt nå myttjy tä skoln dihäll, sô mann mått fôll unn sä litä nôr mann har ti tä ä. Trâst sätt skoln igång rikti, å då bi'nt ä så myttjy ti tä assint, skull ja tro. Vi skä skriv b-ôppsatts, å hä ä fôll int så lätt. Menn ja skä skriv ôm bjusmål, sô ä bir fôll roli ändå! Ja hôppâs mann får litä leugän ti vä jula i allâ fâll.


RSS 2.0