Ramirent

I da har ja vâri fôsst dan på Ramirent. Ä jekk vältji tyttjär ja å ä va då roli. Ja har fått tjör trukk å håll på å si sô masjinära fungerâ sôm dôm skullâ. Nu mått ja i sänja, sô ja hôrkär ôpp i môro å.

Minnäskortsläsâr

Nu har far min tjöft en missädkortsläsâr, sô nu går ä tä lägg in bildära från kamra. Sô ja tänkt bju på litä blandadä bildär från sômmârn

Båt- å fiskätur mä Johanna
.
Messômmâr
Rängäng
Ättär rängän kåmmär sola
Ôppa på ârtknubbän

Ly på mäg

Hännä kan man ly på mäg från radion i går. Ja ä kvâr i Tammäråsn mä Johanna, ättäsôm vi hadd tänkt åk tä Sôlläröa i môro, sô man får fôll hôppâs d'ä int bir e massâ rängän.

I brist på anâ bjur ja på ett kort från Ârtknubbän på mäg mä Fjällgryttjän neraför å Utgryttjän längst bårt, tror ja.
Å hänn ä ett ogâli gôtt öl sôm ja fekk åv grannan ättär ja fyllt år.

Dalaradion

Johanna jekk ditnä i jåns å skä sitt dännä å pratâ litä. I môro ä ja sôm skä sitt dännä å prata. Får fôll hôppâs d'ä int ä så farli, ä skä ä fôll int vâ. Nu bir ä fôll barä tä sitt hännä mä jitarrn å vänt på d'ä börjär inna ä bir tä åk täbaks dôm sju mila tä Tammäråsn.

Ingâ bildär

Få'nt in nå bildär från kamra på datorn nå, ättäsôm kortläsarn int vill nå å hä gå'nt tä lägg in bildär mä sladd nå dihäll. Älläst hadd ja nå vältjinâ bildär från i förrgår nôr ä toråkt å rägnâ nå ogâli. Ja mor i mi lisslsystär ä hemmâ i Bjus nu menn skä fôll trâst ut tä Rog ijänn. Johanna åkt tä Rättvik i jåns å kåmmär täbakart hitnä tä hâlv åttâ, sô ja skä fôll hämt'na då, sô skä vi fôll ut tä Rog. Ja skä nog ta mäg e bastu.

På tisda skä ja förästn vâ mä i radio. Ä nå sôm går nu på sômmârn nôr man sjikkär vidâr tä fôlk man tyttjär skä vâ mä dännä då. Å nårôm gammâl lärarinnâ tä Johanna tykkt ho skullâ vâ mä, å då sjikka ho vidâr tä mäg då.

En bild från messômmârn, i brist på anâ

Fas fölsäda

I da ä ja esamän hemma i Bjus. Johanna åkt tä Rättvik i jåns å mor kåmmär fôll int hem än på nå timâr. I da fyllär far min år å, sô ä bir fôll tä ät tårtâ i kväll. Senn får man fôll si ôkkä sôm händär. Men nu hôrkär ja'nt skriv nå mer. Ä så vârmt utâ å sola sjinär, sô ä fôll bättär tä gå å tä jö nå å int barä bi sittandäs hännä hel dan.

Färg

I da har ja vâri esamän i stuggu i Rog å skrapâ färg på uthusä. Röfärga går bårt lätt - ä barä tä bôsst åv ä. Ä vita på knutan å hä ä litä värrä. Å int har ja hittâ nårôm bra skrapâ dihäll. Fekk nästa ôpp jädda i vika i da å, men ho villa'nt mä ôpp nå. Men inna sômmârn ä fâlu skä ho ôpp. Kansji int ho, men jära nårôm arstörrä! Så myttjy mer har fôll int hänt i da nå. Har bastâ å fått bårt allt röfärg från mä å sykklâ hem hitnä tä Bjus. Såg en tjöddär å mång kattur ättär väjjän hem, men int nå mer än så. Nu ä ä natta. Hajjö!

Bårlänjä

Ä nyss hemkåmmin ättär två vändur tä Bårlänjä. Fösst tä hämt Simon å nu tä hämt lisslsystra mi å dôm. Sô träffa ja Johanna litä nu, nôr ja va dännä nu senäst gånjän. Fekk två fössenadä fölsädasprässäntär i da å - simglasögur åv Simon (vettja vârför) å Nutella åv Olov (ä ju gôtt i all fall). Nu mått ja nog sôvâ. Ja ä älläs yr ättär å vâ sittandäs  i en bil i säxta mil, bir ä fôll mä två vändur fram å täbakart. Å sô har ja ju tjört in tä Fâlu e vända å ut tä Rog två, sô hä bir fôll övär tjuggu mil hä. Go natt!

Andungâr

I da har ja matâ esammâ andungâr i Rog. Den fösst ja hittâ va så klen sô'n dog ättär barä nårôm timâ men den andär ja hittâ levd då nôr ja åkt hem tä Bjus, å'n va då int nå klen vâ ja kunna si nå. Nu skä ja in tä Fâlu tä hämt lisslsystra mi å hännäs väninnur sôm har vâri på Peace & Love.

Ja förrårä på Peace & Love

RSS 2.0