Rängän

Ôj, ôkka baskâ ä kåmm nu nôr ja va utâ å tog bårt litä ogräs i jolgubbslandä. Vettja ôm ä finns nå anâ ol för jolgubbâr på bjusmål. Nu har ä slutâ rägnâ, sô ja skä fôll ut ijänn.

Fâlut

Sô va messômmârn fâlu för i år. Messômmâraftn va fôll bra. Ä va bra vär, bjuskläna va på mäg, lisslsytär, kusin, å mor å Johannâ hadd rättvikskläna på sä. Fösst va vi ôpp tä Mosvänn å firâ litä. Paola va mä å, å fekk si på riktin svänsk messômmâr. Ättär hä vart ä lungt. Ja å Johannâ sått hännä i Bjus å drakk litä öl å tôkkä. Alexander kåmm föbi å å sô kastâ vi litä pil å såg på fotbåll.

På messômmârdan va ja å Johanna mä Simon å Christer å jälpt tä ôppâ på Dössbärgä mä å lyft gräjur åt Hoffmaestro, sôm skull spelâ dännä på kvälln. Nôr hä va fâlut jekkvi hem e stônn inna ä kåmm litä oknytt sôm skull mä ôpp tä bärgä senär. Å på bärgä vart vi fôll hel kvälln å lyfta gräjur å såg på Hoffmaestro å litä på Pumpbolaget inna ä vart för kâllt å sent.

Hännä ä litä bildär från Mosvänn sôm ja har täjji från litä fôlk.

Ja mä krans

Ja å Johanna

Ja å mor sôm fössökär få på rumpa på stånga

Messômmâr å fölsäda

I da ä ä messômmâr å ja fyllär år, hä ä'nt helt fel! Hajjö!

Jusäst natta

Ja, ä fôll jusäst natta på årä nu, ällär ôm ä va i går natt. Ä då just å ja skä fôll trâst i sänja, hadd ja tänkt. Älläst sôvär ja fôll bårt hel dan i môro, ä ä fôll dumt, nôr ä skä bi vältji vär. Ja skä klypp gräsä hännä, å vettja vâ ja skä jö sänn nå.

I da har ja vâri mä Krullä å Alexander å spela å sitt på fotboll. Ä va roli tä sjut litä, fast ä jekk int så bra nå. Sisst skôttä flög övär gallrä bakôm målä, stussâ på nå tak längär bårt å ner i en bussjä - å hä sammanfattär fôll ä helâ. Nôrâ bra skôtt fekk man fôll på, män int va ä mång åv dôm dihäll.

Ôppâ vä storgåln

Jässpô

Ôkkä jässpô ä har vâri i da. Ja har fôll koxâ litä. Ä fôll litä övärdrivi, men ä han't vâri så myttjy anâ tä jö nå. Hörd nu dä ä täll å mä va Bjusfôlk på jässpôt, å hä va fôll roli!

På freda ä hä messômmâr å ja fyllär tjuggu, sô nog längtär ja litä täll hä. Då bir ä bjusklär på å en trevlin da, hôppâs ja!

Rängän å susk å studänt

Ôkkän sômmâr ä har vâri nu i börja. Barä rängän i susk, nästa. Int har ä då vâr sô vârmt dihäll. I går va ä då student å tôkkä. Ja hadd då bjuskläna på å va fin menn va barä hem tä två styttjän. En i stan, å dännä träffâ ja båd nyâ å gammla lärârâr å litä anâ fôlk sôm ja tjännd å fekk litä go mat å nôn öl. Menn ä va vådli svårt för ôss tä kåmm dit, för ä va nå omyttjy fôlk på stan å sô hadd nå bilâr stuttâ ôppa på Hanrölea, sô vi kunnâ int tjör runt stan nå dihäll, menn vi kåmm ju fram tä sist.

Nôr vi hadd vâri dännä åkt vi (ja, mor, far å lisslsystär) tä Sågmyra mä lisslsytra mi, sôm skull på nå flak å åk tä Grykksbo (ho hadd ju sluta nia tiugâr på dan), inna vi åkt hem å jekk övär tä grannän å dômsäs yngst flikkâ, sôm hadd täjji studäntn ho å. Å dännä va vi fôll hel kvälln å fekk mat å öl å sått å pratâ å hadd ä fôll trevli.

I da ha'nt ja jort myttjy. Ja va övär tä grannan ijänn å träffa dômsäs gammläst pôjtjä, sôm va hem å hälsâ på. Ättär hä har ja fôll barä setâ innâ å sitt på fotbåll å tôkkä mann jör nôr ä rägnär.

Ja å Johannâ ä litä glaâ ättär förråräs studänt

Fâlu mä jitârrn

Nu har ja sätt ihop jitârrn å ânn sir fôll int så dålin ut nå? Ânn låtär ju nå ogâli dåli, tjutär å har sä, menn hä ä'nt mitt fel nå. Ja mått fôll tjöp nya tôkkâ där "pick ups" sôm ä hetär på ängelskâ.

Ja, mor å far å mi lisslsystär har vâri utâ i sômmârstuggu i da å å hävvi i bryddja. Ä jekk fôll vältji, för tä nästa barä vâ ja å far sôm lyftâ å mi lisslsystär sôm stôppâ undär vagna sô vi kunnâ rullâ bryggdelan tä sjön.

Kurbitsjitârr

Har setâ å målâ senn ja kåmm hemm, å en tôkkän jitârr ä vart. Ä vart myttjy bättär än ja trodd ä skull bi!

Sômmâr

Nu ä fösst dan åv fösst sômmârmånân å sola sjinär å ä luktär riktin sômmâr. Sittär i hârrbrä hemmâ i Bjus mä döra yppi å lyr på musik. Skä fôll kansji ta fram fjoln å spel litä. Senär skä ja fôll in tä stan tä Johannâ å kansji fössök mä på tä mål litä mer kurbits, menn ä nå ogâli svårt tä få täll ä bra. Får fôll si vâ ä bir åv ä. Ja har plôkkâ åv banda från jitârrhâsjän nu å, sô ä skä bi en fin bandlös jitârr mä dalamåläri på åv'n!

Ä hadd ju vâri roli tä kârv in mönsträ sôm ä på byxon tä bjuskläna på jitârrn å, menn vettja ôm ä finns nå plass tä hä nå. På nå vis skä ja föll få mä ä. Kansji målâ - kansji inkârvâ.


RSS 2.0