Jethro Tull - Thick as a Brick

Ja har setâ helâ vikku å lytt på Jethro Tull. Dôm ä nå oskâpli bra, sô nu tänkt ja del mä mä åv'n låt sôm dôm har jort, sôm jag spelär.


Ja ä vådlin tä lag tjöttfäss


Vikkus ol: Fâsjkri


Photoshopskurbits

Har mann trôkut sô har mann. Har seta nu nå dar, nôr ja int havi nå bättär för mä, å målâ litä kurbitsaktut i Photoshop. Vettja ôm ä ha vorti nå bra, menn nog sir dôm vältji ut, menn int sôm nå riktin kurbits nå. Nog ä hä ändå riktin kônst, siddu!

Sullgukku


Mer bjusmål på nätä

Ja hittäa nyss e siâ sôm mann kann ly på bjusmål på - http://www.sofi.se/4055! Tyttjär hä va rikti roli att dôm ha sâmlâ e mâssâ mål på e siâ, sô mann kann ly på dôm! Skä gå tä sängs nu. Mått barä säjj dä dä ä vådli roli dä MODO ä på slutspelsplass nu, för fôsst gånjän på övär fyrti ômgångâr!

Täj

Täj, vâ hä snjugär uta! Bäll händâ ja ä den ennbar sôm tyttjär ä skä bi mer snjö. Trâst skä ja gå tä sängs å sôva tror ja. Har seta å sitt på Kanada - USA å spela Age of Empires III nu på kvälln. Nu lyr ja barä på litä prôggrôkk. Ä vådli sjönt tä ha en dator sôm int läddjär åv hel tia!

Ja har fundrâ på ôm ja skä kåmm på nå ol fö dator på bjusmål. Ja skull fôll ha kåmmi på nå bättär ol för blågg å, männ hä får bi senn hä. Tyttjär förrästn hä ä kôntut dä dôm nästa alläri har mä nå tekkän för tjôkka L nôr mann läsär ôm svänska språkä. Hä finns ju nästa övär allt i landä å hä finns ett tekkän för ljudä å - ɽ.

RSS 2.0