Pålskâ ättär Sme Olle

Nu är jittarn målâ å nästa fâlu å ja skä fôll lägg ôpp nôn bild på'n senn. Hänn ä ett fössök tä spel e pålskâ ättär Sme Olle. Hur ä jekk får fôll ni säjjâ, menn ja har ju barä spelâ fiol litä då å då i ett hâlvår, sô ja tyttjär då ä går vältji, å ä bir ju litä bättär barä mann spelär litä. Vänstärhanda går fôll bäst, ättärsôm ja har spelâ jitârr i sju år, sô ä fôll strôkän sôm int rikti vill vâ mä nå.


Jitârrn

Sô såg jitârrn ut ättär fösst slipninga. I da har ja vâri hem å fått bårt all färg, sô nu ä fôll barä tä ha på ny färg å mål litä dalamåläri på'n. Men fösst mått ja fôll lär mäg ä å. Ja hadd tänkt ha'n i en mörkbrun färg, fast sô man sir jônnôm å sir trä'ä! Ja tror då hä kann bi bra! Senn skä ja fôll byt ut ä mästa på'n, sô ânn bir rikti skaplin!

Tä plôkk isär en jitarr

I da har ja börjâ mä min gammlâ jitarr, sôm ja hadd tänkt mål mä kurbits å kansji sokknvapnä å nå. Ja ha täjji bårt hâsjän, pläktrumsjyddä å allt å hålli på å slipâ bårt all färg. Ja har fått åv all färgän från baksia å kantära. I môro skä ja fôll ta mäg ann framsia å böjan dännä sôm hâsjän skä sitt.

Ja har vâri duktin å klyfft gräsä åt far å, sô i dag har ja jort omyttjy för tä vâ mäg!

Jitarrn sôm ja hållär på mä. Bildn ä fäm år gammâl, sô ja va fôll fjorta dännä.

Bildär i lådis


Fössök tä spel fjol


Haha


Dio

I da har en åv vâlas bäst sjungâr, Ronnie James Dio, stârvâ åv. Ann vart säxtisju år, inna kräfta tog'n. Den lissl kârn mä de stor rösta.
Dio – Stand Up And Shout

Rog

I da har ja, mor å Johannâ vâri ut tä Rog å fikâ litä å barä seta i sola. Mor jekk fôll å höll på mä blommon. Ä har vâri vännästâ sjönt utâ i da. tjuggutre grar vârmt å sol - ä bi'nt mytty bättär!

I går sått ja å la in litä "bjusmusik" från e bok på datorn. Ja tänkt ä skull vâ roli å kansji spel in dôm senn nôn gång. Kansji nå fôlkmusiksprôggrôkkliknandä (hä vart ett långt ol). Nu skä ja ta mä litä kålâ å vänt på dä Simon kåmmär. Dôm har spelâ å Bårlängä å mått vänt på nattbussn.

Fâlu mä mârknân

Ja, nu är ja å Johannâ fâlu mä tônnbrösfösäljninga på mârknân. Hä jekk fôll vältji för tä vâ fôsst gånjän dännä, nôr fôlk int vet vâr ä liddjär å tôkkä. Nu ä mann då trött ättär hälja, sô ja hôrkär int skriv nå mer, å skä fôll sôv i ti i da å.

Mârknâ i môro

I môro bir ä tä stå på mârknân nerâ på Rättvik å sälj brö. Vi mått ôpp tiut å vâ dänn i ti, sô Johannâ får fôll vättj mä åt môrân. Nu skä vi sôvâ å i hälja bir ä fôll int tä skriv nå myttjy nå, sô hä bir fôll arsämmär än vanli mä hä, ôm ja nu int hôrkär sätt mä å skriv nå på kvällan.

Snjö å toråkandä

Ja, i môrâs, nôr ja jekk ôpp å koxâ ut jômmôn vinnögâ låg ä snjöglôp på bakkän. Int så myttjy sôm ôppâ hos Johannâ i Tammäråsn. Sôm ni kann si, ôm ni går in på hännäs sia, sô hadd dôm fått ganskâ myttjy dännä. Menn hä va fôll litä fläkkâr. Nôr ja kåmm hem senn sô toråkt ä för fösst gångän i år, sôm ja har hört.

Tä hälja bir ä Rättviks marknâ å. Ja skä stå dänn å sälj brö mä Johannâ i tre dar å tjör brö milla Tammäråsn å Rättvik. Ja fundra litä på ôm ja kansji skull ha bjuskläna på mä dännä. Då mått fôll fôlk lägg mârtjä tä ôss. Mann pä ju lägg mârtjä tä fôlk mä sokknklär. Sô mann kansji skull ha dôm ändå, ja tyttjär ju ôm tä ha dôm, sô!

Trött

Ä hemmâ i bjus de här vikku, ättärsôm Johannâ ä i Tammäråsn å bakär. I da har ja vâri i skoln, vâri tä lån bökkär, tjöft nå klämmur på Clas Ohlsson å seta å läst e massa i e bok sôm vi skä skriv nå ôm i skoln. Hä vart omyttjy kutândä å läsândä, sô nu ä ja nå oskapli trött.

Hôrkär int skriv nå myttjy nå, menn ä brukär ja ju int jö dihäll, sô.

Dålin tä skriv, sôm vanli

Ja, ja har vâri dålin tä skriv sôm vanli på senäst tia. I vikku sôm va hann ja mä tä tapp släpvagna, sôm nôn tjörd in i. Far hadd int sätt fast'na rikti nå. Johannâ har vorti tjuggu, sô vi har firâ hännär. Vi har donâ nå omyttjy hänn i läjjenheta. I da kåmmär hännäs far, litä arôm släkt tä hännär å mi mor å min far. Kansji Mi systär å. Vettja ôm bror min kåmmär å, hann har ju vorti ôppskurin på sjukhusä.

RSS 2.0