Nolavinn å sola

Ha jort e övärsättning tä bjusmål från en nôssk täxt - "Nordavinden og sola" ("Nordanvinden och solen" finns ju på svänskâ å). Hann finns inspelâ på mång nôsskâ mål på http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/, sô mä tykkt ä vor roli tä ha'n på bjusmål å då. Ja hadd tänkt dä man skull kunn hörâ'n å, menn hä villâ'nt gå nå, sir ä ut sôm.

Nolavinn å sola tjäpplâ ôm ôkkän åv dôm sôm va starkäst. Då kåmm ä enn kâr gåändäs mä en vârm rôkk på sä. Dôm vart enuâ ôm dä han sôm fösst kunnâ få kârn tä ta åv sä rôttjän skull sis sôm stârkär än den andär. Sô blåst nolavinn åv all si makt, menn di mer ânn blåstä, di tätâr drog kârn rôttjän runt sä, å tä sisst ga nolavinn ôpp. Då sjen sola fram så gôtt å vârmt, å trâst tog kârn åv sä rôttjän. Å sô mått nolavinn mäje dä sola va starkäst åv dôm.

 


Snjö

Nu val ja gå tä sängs å sôvâ - männ fôsst mått ja fôll skriv nå hännä, nu nôr ä har hänt nå roli. I da, nôr ja va på jôbbä kåmm fôsst snjön! Äntli! Nu längtär ja bara på d'ä skä bi riktin vintär.

Ällst har ja fôll int jort så myttjy i da nå. Jôbbâ, sôm sakt, åkt tä stan mä päningâr tä Johanna, sô ho kunnâ tjöp e jakkâ inna ja åkt hem tä Bjus å tjörd mor å far tä Dössbärjä på nårôm tällställning. Såg litä på Skavlan å - GW - ôkka sjärna!

Har druttji whisky ur ett å dôm finâ glasa ja fekk åv Johanna i sômmras å, mä MODO-martjän på - sô i môro bir ä fôll segär!

RSS 2.0