Jåll


Sôm vanli sô ha'nt ja nå myttjy tä säjj nå. I môro skä ja tä skoln å näst vikku ä ä fâlut mä textanalys, å hä skä bi sjönt, för int ä hä då så roli int. Rolinär ä fôll d'ä sir ut sôm ja skä jôbbâ vikkon fyrtiett tä fyrtifyrâ, sô ja hôppäs ä går tä lös mä båd skoln å arbetä, ättäsôm ä bir rolinâ sakär i skoln nu, mä grannspråk å språkhistorja!

Män nu val ja fôll gå tä sängs, sô ja hôrkär ta mäg tä skoln i ti i môro. Ja hadd tänkt ja skull hinn mä tä läs litä inna vi sôm läs på "campus" skä sis å jö nå gruppôppjift.

Röstâ

I da har ja vâri å röstâ. Fösst gånjän på länji sôm ja va tä min högstadiäskolâ å. Röstâ i rômmä sôm vi hadd Ängälskâ i. En åv dôm ja jekk i skoln mä dännä tog livä å säg i hälga sôm va, sô ä tjändäs fôll litä kônstut. Ä trôkut nôr tôkkä händär. Ânn va en rikti rolin en sôm man barä har bra minnän åv.

Fôr tä tal ôm nå rolinär sô har håkkyn börjâ jän, å MODO har börjâ mä två segrâr. Nu hôppâs ja dä dôm tar sä tä slutspel. Ja tror lagä ä vältji i år å, mä bra målvakt å bättär på vâr plass.

RSS 2.0