Håkkyhanskâr

I da har ja vâri nerâ på stan å tjöft mä ett par nyâ håkkyhanskâr. Dôm arâ sôm ja har hävvi fekk ja nog nôr ja jekk i femma äll nå, sô dôm ä fôll litä små, ävän ôm ja har tänjt ut dôm. Ja har vâri å åkt myttjy på plan hemmâ i Bjus på senäst tia, å hadd tänkt fortsättâ mä hä, sô ja tykkt dä ja läll kunnâ unn mä ett par riktinâ hanskâr nôr ä ändå va hâlv prisä på dôm.

I môro fyllär mor mi år å, sô då bir ä fôll tä åk hem tä Bjus jänn, å kansji åkâ litä krikskor å. Ôm int anâ sô bir ä fôll tä åkâ på freda å lörda.

Ôm nå dar sô dyk ja fôll ôpp i tininga å, men hä får ja fôll kansji skriv mer ôm då. Täss hä sô tänkt ja barä hôppâs på dä MODO på nå ogâli kônstut vis tar sä tä slutspel, sô man får bi litä fäjjin, för en gångs skull.

Trâst lådiddjän

Sôm vanli har ja vâri dålin tä skriv nå hännä, menn ä får fôll bi sånn dä mann skriv nå litä då å då - ä fôll bättär än tä int skriv ingänting. Ja har vâri fôtjyld nu i trâst e vikku menn börjär bi bättär nu å skä jôbbâ i môro. Älläst händ ä fôll int nå sôm ä värt tä lägg mârtjä täll. I da har ja vâri ner e vändâ på stan hännä i Fâlu å sô har ja spela litä jittâr. Ä va nästa vârmt utâ, sô hä va rätt sjönt tä vâ ut e stônn, ä tjänns då dä lådiddjän int ä allt fôr långt bårt. Ja skä fôll ner senn å å lämmän övär e bok tä e sôm hôllär på tä lär sä svänskâ å sô kansji ä kåmmär litä oknöt hitnä.


RSS 2.0