Årepolska

Hä han't kåmmi ôpp nôrâ bildär än, sen messômmârn i Bingsjöstämma, sôm man kansji kan si. Ja val fôll jö hä trâst nôr ja får hôrk tä hä. Men hä får fôll bero så länji. I hälja har ja vâri ôppâ på bjusvikku lite å koxâ på Gammäl ln, sôm ä bygdäspelä hänn i Bjus. Hä vârt fôll int nå lång stônn dännä, ättäsôm ä blåst så oskapli å rägnâ å had sä. Nu mått ja hupp i sänja, sô ja hôrkär ôpp åt môran å. Ja skä tä Fâlu tä hämt litä elskåp sôm skä ut tä Classic Car Week.

RSS 2.0