Sômmârn

Nu har ä hunni mä tä bi sômmârn, å ä fôll int myttjy mer än e vikku kvâr tä messômmârn dihäll. Ja kåm hem från vårôm stuggu i Rog i jåns. Ja va ditnä å bastâ litä å huppâ i vâttnä. Å den här gånjän va'nt ä så oskapli kâllt sôm senäst. Då va ä fôll älvâ grar å nu va ä då sexta, sô hä vart fôsst dytjä för årä.

Vett ja ôm ja bir nå bättär tä skriv hännä i sômmâr - hä tro'nt ja nå. Men ja skä fôll fôsökâ tä skrivâ en äll två gånjär i månân. Hä har ju vort litä väl långt milla inläddja. Ättär messômmâr kansji ja kann få ôpp litä bildär på soknklär, messômmârstång å tôkkä sôm hör täll.

Ä litä trôkut dä man ä tvunjin tä gå ôpp å jôbbâ åt môrân å, älläst had man kansji kunnâ vâ ôppâ å koxâ på sjundä å åvjörandä millâ Vancouver å Boston, men hä ä sôm hä ä.

På väjjän tä jôbbä tiut en môro

RSS 2.0