Dimmâ å susk

Täjj, vâ fort hä jekk tä bi dålin tä skrivâ hännä ijänn. Trôkut vär ä' då mått ja sägâ. 'Ä barä grått å suskut å'nt assint nôn snjö. Hä va e vådli dimmâ nôr ja åkt hem i da å, sô ja såg fôll int mång metrâr nôr ja åkt fôrbi Sôrås. Men sjön kåmmär fôll trâst, hôppâs ja! Inna snjön kåmmär tänkt ja bju på litä fin prôggrôkk ijänn. Den här gånjän får hä bi Gentle Giant.

RSS 2.0