Jitârran

Nu hänjär âllâ jitarrar på väddja, sôm dôm skä. Å nog vart ä fôll fint, tyttjär ja. Ân tä vänstär ä då den nyâ jitârrn - en Hagström Super Swede. Men ja har vâri utâ å kutâ i jåns, sô ja hôrkär int skriv nå mer hännä nu. Nu får hä bi tä ly på musik å spelâ litä jitârr täss ä ä dax tä sôvâ, tror ja.


Camel

I da vart ä tä jôbbâ litä ijänn. Hä va'nt assint dumt, ättär tä ha gått hemmâ i en månâ äll nå (hä ä vådli trôkut). I môro skä ja fârâ tä Jäväl å på nôn kuss å, sô hä bir då litä tä jö.

På senäst tia har ja då spelâ myttjy jitârr, nu nôr ja har fått en ny å hel en å. Ja val fôll lägg ôpp nôn bild hännä senär å. Man får fôll hôppâs dä ja bir bättär på tä lägg ôpp tôkkä å skrivâ hännä. Hä har vorti myttjy Camel ur högtalâran å. Å ôm man vill bäll man fôll ly på dôm, ôm man int rea har jort hä!


RSS 2.0