Jitârrâr på väddja

I da kåmm jitârrn sôm ja had sjikkâ ättär. Men hä va'nt sô roli sôm hä skull'a vâri, ättäsôm hasn va spruttjin ôppâ vä huvvä. Men oskapli fin va'n! Hängâran tä jittârran å basn va då helâ å sittär på väddja å jittârran å basn hänjär dännä så fint sô!


Hârrbrä

Täjj, tôkka ti ä har täjji sen ja skrev nå hännä. Hä har vorti längär än vanli - å hä ä'nt litä dihäll! Hä har fôll hänt myttjy sen senäst gånjän, men hä hôrkär ja'nt skriv nå ôm, ättäsôm hä skull bi nästa ett halvår (litä övärdrivi).

Ja har hulli på å plôkkâ sôm en gâlin hännä i hârrbrä i jåns å nu fekk ja då litä bättär plass än inna. Ä visär sä fôll ôm man kansji kann hitt på nå anâ tä jö sô hä bir arvillär. Tä vikku bir ä fôll kansji lite mer plass, nôr jitârrn å hä ja sjikkâ ättär från Thomann dytjär ôpp. Hä skä då vâ tôkkâ hängârâr tä jitârran mä, sô då bövär int dôm ta nôn plass på gôlvä!

Hännä ä en dålin bild på hur är sir ut hännä.


RSS 2.0