En tôkkän lykklin mann hann va

Täjj, tôkkâ låtâr Emerson, Lake & Palmer har jort fôr i tia! Dôm senäst dagan har ja barä setâ å lytt på å spelâ "Still... You Turn Me On" å "Lucky Man". Vettja ôkkä hä ä mä dôm, men hä gå'nt tä lätt bli tä ly på dôm. Å Greg Lake va vådlin tä sjunga nôr 'ânn va yngär! Ly på dä här barä - hä ä nå oskapli fint!


RSS 2.0