Nôrrland

Täj, nu va ä vådli länji senn ja skrev nå hännä. Ja har fôll kansji int så myttjy roli tä säjjâ, menn nå skä ja fôll kunn kläm ur mä!
 
Hä har då vorti oskapli myttji ti i Nôrrland dôm senäst månan. Från mittn åv Juli tä fôr nôrâ vikkur senn har ja vâri ôppi Vindeln i Västärbôttn å jôbba täll å från. Ôm vi har vâri dännä i e å e hâlv vikku sô har vi vâri hemma i kansji e vikku äll nå. Ättär dä vi hadd vâri dännä sist gånjän sô fekk ja vâ hemma i två vikkur inna hä var daks tä fâr nôrrut ijänn. Denn här gånjän vart ä litä längär tä åka. Sô nu sittär ja i Vuollerim, unjifär fyra mil sör ôm Jåkkmåkk (Jokkmokk). Hänn'ä nästa riktin vintär. Ä hilut å fint nästa överallt! Vi har vâri hännä i e vikku nu, å ja hôppâs dä vi kann vâ fâlua å åk hemm tä hälja! 
 
Luleälva från Laxede kraftverk, sôm vi är å jôbbär på
 

RSS 2.0