Kräftur

Ä kärftti nu å i hälga har vi vâri i vårôm stuggu å fiskâ kräftur. Vi fekk då övär hundra styttjän, sô näst vikku bir ä fôll tä ät ôpp dôm! I kväll kåmmär Johanna hem från Stôkklôm, sô då skä ja fôll in tä stan å hämt hännär.

Höst

Ja ha'nt hôrkâ skriv nå hännä på länji, å ha'nt nå myttjy tä hôrk tä ä nu dihäll, men ja jett fôll skriv nå. Näst vikku börjär fôll skoln ijänn. Ä sir fôll int ut tä bi nå myttjy mer jôbb, sô de här vikku bir fôll de sistâ. Senn får man fôll si ôm ä bir nå mer senär.

Sôvdax

Ä så vådli trött nu, sô ä får bi tä gå å lägg sä i sänja å sôvâ. Ja jett ôpp tiut i môro å ha'nt sôvi nå myttjy dôm två senäst nättra, nästa int assint, sô ja bövär fôll sôv jän litä.

Stôkklôm

Ä hemmâ ättär å ha vâri tä Stôkklôm, mä Johannâ å vâri på Sonisphere. Ä va fôll vältji. Anthrax va fôll bäst, tyttjär ja. Värä va då nå ogâli dåli - ä rägnâ hel dan sô ä vart suskut å lerâ övärallt å vâttn sôm rann in på tunnilbanästasjon. Ä vådli trött nu å, sô ä bir fôll tä dussjâ å sôvâ trâst, sô ja hôrkär ôpp tä jôbbä i môro.

RSS 2.0