Älg

Nôr ja koxâ ut jônnôm fônsträ i môras undra ja ôkkän ä va sôm hadd gått övär gåln så tiut på dan, ättäsôm ä va storâ spôr i snjön. Menn nôr ja kåmm ut å koxâ litä nämmär sô såg ja dä ä int assint va nå spôr ättär nårôm männisjâ - uta ättär en älg! Äll rättär sakt - tre älgâr - en stor å två mindär. Å mor å far har då sitt e älgko mä två kalvâr sôm har vâri innâ i byn hännä å gått, sô ä val fôll vâ dôm sôm har vâri hännä å, skull ja tro.


Fösst avänt

Ä vådli härli vär utâ nu, tyttjär mäg - å ä ä fôll int så mång sôm håll mä nå. Men mäg tyttjär ä ä jussôm ä skä vâ - snjö å tiä grar kâllt. Ä skull fôll kunnâ vâ mer snjö, menn ânn kåmm fôll, hôppâs å tror ja.

I da ä fôsst avänt, å ja har vâri på julmârkna i båd Fâlu å Bjus. Äll i Bjus va ä fôll mer julsjyltning, ättäsôm ja int hann mä tä gå ôpp tä Dössbärjä inna ä va slut på mârknan dännä. Menn ja å Johanna hann då mä tä tjöp dôm julklâppâr sôm vi skullâ tjöpâ i Fâlu, sô hä va fôll bra. Menn bäst i da va nog ändå tä få ät mors peppârkakur jänn - dôm ä ogâli goâ!


Forbidden!

Nu har nå vorti fel - trejjä inläddjä i da (fast klåkka ä ju övär tôlv). Mått barä säjjâ dä Forbiddens nyâ plâttâ ä utâ! Ly på'na hännä: Forbidden – Omega Wave äll på http://www.youtube.com/watch?v=v_axgztE0N8.
För dôm sôm int vet ôkka Forbidden ä så ä dôm ett å dôm bästâ thrash-banda från senâ åtti- å tiuâ nittitalä!

Nolavinn å sola, mormos katta å jåll

Hännä kåmmer "Nolavinn å sola" på bjusmål. Ja slängd in "Mormos katta nôr ja ändå höll på å sô vart ä fôll e massa jåll å.

 


En litn låt

En låt sôm ja själv har skrivi. Ä fôll nå missâr litä hännä å litä dännä - menn ja har ju barä spelâ litä då å då i ett år.

 


Mus i prôppskåp

Vi har tydli hävvi e mus i prôppskåpä hännä hemmâ i Bjus. Ä har vâri en hännä å hulli på mä luftvârmäpumpän å han hittâ hännär dännä. Sô ja fekk fôll ta bårt'na. Fast ho va barä lurv å ben, sô hä vart mäst tä dammsugâ. Å hä ä fôll dä rolinäst sôm har hänt senn ja skrev senäst, skull ja tro. Vett-ja ôm ä kansji har hänt nå mer sôm ja har glömt bårt. Ja hôrkär int fundrâ på hä å hôrkär int skriv nå mer, sô nu tänkär ja gå häjja jänn. Ja skriv fôll nå mer ôm nårôm vikku, äll nå.

RSS 2.0