Wikipedia

Ja glômd ju alläs bårt dä ja har jort e sia på wikipedia ôm bjusmål gå in hännä å koxâ, ôm ni vill.

Lådiddjän

Nu mått man fôll säjjâ d'ä ä lådiddjän - fugglan tjipplär, nästa all snjön har smulti å nôrâ små tuppur bôrjär fôll tä kox ôpp från jola. Hä har gått nå oskapli fort mä snöjsmältninga nôr o sätt igång å hä bir fôll grönt trâst å, skull ja tro. Ja tyttjä'nt ä va länji senn ä va tjuggu grar kâllt å snjö ôpp övär knäna.

På senäst tia har ä vorti myttjy prôggrôkk ja har lytt på, å hä har fôll vorti en del låtär skrivinâ å. Ja hôppäs dä man kann få igång nå å börjâ spelâ. Vi ä ju nôrâ sôm tyttjär ä skull vâ roli, sô vi val fôll barä sätt igång ä.

RSS 2.0